Nye miljøkrav gir ordreboom for skrubberprodusent

Fra 2020 kan det bli opptil 20.000 dollar dyrere per døgn å bruke lovlig drivstofftype. Det øker ordreinngangen for skrubberprodusent Wärtsilä Moss med syvgangeren.

Skrevet av Mail redaktion Hans Jordheim, minE24
Publisert 06 aug. 2018, 19.49
Næringsliv

Fra 2020 må svovelinnholdet i bunkersolje på skip ligge på maks 0,5 prosent, mot 3,5 prosent i dag. 

Regelendringen fører til en boom i markedet for skrubbere – anlegg som renser eksosen og dermed er et alternativ til å legge om til drivstoff som slipper ut mindre svovel og er dyrere enn den tungoljen som de fleste skip i dag bruker.

– At det er en dramatisk økning i markedet er ingen overdrivelse, sier Sigurd Some Jenssen til E24. Han er sjef for eksosgassrensesystemer i Wärtsilä Moss.

Datterselskapet av det finske konsernet leverer løsninger for skipsdesign og -maskineri, hvilket innbefatter utvikling og salg av skrubbere, som de ifølge uavhengige og egne beregninger har mellom 35 og 40 prosent markedsandel på. 

– Vi har et supply-problem når det kommer til å kunne levere nye ordrer innen 2020. Kjøperne står og banker på utenfor – det begynner å bli mye. Det går fortsatt, men det er trangt, sier han. 

Gull verdt

Selskapet har ikke omsetningstall for skrubber-virksomheten på konsernnivå, men Jenssen forteller at Wärtsilä i årets første seks måneder hadde 350 prosent høyere ordreinngang enn det hadde i hele 2017.

– Så IMO-regelendringen er rett og slett gull verdt for dere?

– La oss si det slik, at når det kommer til skrubbermarkedet, er dette den driveren som gjør at det finnes et marked. Uten den hadde det vært ganske mye lavere aktivitet, forteller han. 

– Denne takten forventer vi å holde, slik at vi i praksis får minst syv ganger høyere ordreinngang i 2018, enn vi hadde i fjor, sier han.

Trenger ikke oljepris-drahjelp

Den amerikanske oljeanalytikeren Philip K. Verleger tror drivstoffreglene vil gi svært dramatiske følger.

En kraftig økning i etterspørsel etter olje med lavt svovelinnhold, kombinert med et historisk høyt nivå for å bli kvitt uønsket drivstoffolje, vil presse oljeprisen i været, hevder han. 

Sigurd Some Jenssen forteller at Wärtsilä opererer med langt mer nøkterne forventninger. 

– Vi oppfatter at prisen på lavsvovel-olje vil gå opp de første årene etter 2020. Men etterhvert er det mange av de største aktørene som har installert skrubbere eller gått for alternative løsninger, så vi tror på en mye mindre dramatisk effekt. 

– Håper dere på høy oljepris, så flere blir motivert til å investere i skrubbere?

– Vi trenger ikke den ekstra drahjelpen, sier Jenssen.  

Norske rederier er godt forberedt

Norske rederier er i hovedsak godt forberedt på de nye svovelkravene, og mange var tidlig ute med å installere skrubbere, forteller fagsjef Jahn Viggo Rønningen i Rederiforbundet. 

– Globalt er det likevel mange rederier som vil måtte gå over til lavsvoveldrivstoff for å etterleve de nye svovelkravene, rett og slett fordi det er relativt få produsenter av godkjente skrubberløsninger, forklarer han. 

Ifølge IMO kan opptil 70.000 skip globalt bli påvirket av regelendringen. Nylig ble milepælen på 1.000 skrubbere globalt passert, men det er ikke beregnet at noen stor andel av verdens skip kommer til å følge etter de neste 18 månedene.

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities har tidligere fortalt E24 at det forventes en andel på rundt 5 prosent. 

Sigurd Some Jenssen forteller at Wärtsilä har forventet at det innen 2020 vil være et par tusen skip med skrubbere på verdens hav. Etterspørselen kan bli litt høyere, presiserer han, men ikke så mye som fem-seks tusen. 

– Så mye kan man ikke få levert.

Opptil 20.000 dollar dyrere per døgn

John Fredriksens Frontline er blant selskapene som går for skrubbere, fordi «det økonomiske argumentet er veldig attraktivt».

Rederiforbundet-fagsjef Rønningen forteller at kostnaden for installasjon av skrubber varierer fra skip til skip, men at en pris ofte ligger mellom 10 og 50 millioner kroner før installasjonskostnader. 

Mens hvis man forbereder seg på å møte regelendringen med å bytte drivstofftype, må man utifra dagens priser belage seg på en prisforskjell på 250 dollar per tonn.  

– Større havgående skip bruker vanligvis mellom 30 og 80 tonn i døgnet. Ekstrakostnaden ved at skipet går på lavsvoveldrivstoff blir da 7.500 til 20.000 dollar per døgn.

Han tror prisdifferansen på sikt vil bli mindre ettersom etterspørselen etter lavsvovel øker, og raffineriene dermed produserer mer av denne oljen, og etterspørselen etter tungolje minker. 

Les mer:
Denne saken er fra minE24.

minE24 er en helt ny måte å oppleve økonominyheter på.

Den gir deg oversikt, holder deg oppdatert og lar deg personalisere nyhetsopplevelsen.

Les mer her , eller bare last ned appen i App Store eller Google Play.