Har bestemt seg: Oljefondet skal ut av oljeaksjer

Regjeringen har besluttet å ta såkalte oppstrøms oljeselskaper ut av Statens pensjonsfond utland.

Skrevet av Mail redaktion Kjetil Malkenes Hovland, minE24
Publisert 08 mars 2019, 11.47
Oljepengene

Det kom frem da regjeringen fredag la frem sitt syn på saken.

Finansdepartementet stanser oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter. Alle selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russel vil bli tatt ut av Oljefondets referanseindeks og investeringsunivers.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen i meldingen.

Finansminister Siv Jensen legger frem sitt syn etter at Norges Banks råd om å la Oljefondet kvitte seg med oljeaksjene har vært på høring, og etter at et statlig utvalg ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen gikk mot Norges Banks råd.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen.

Både Norges Bank og en rekke fagmiljøer hevder at det er gode grunner for å la Oljefondet kvitte seg med sine oljeaksjer, for å redusere Norges samlede eksponering for en mulig utvikling hvor oljeprisen holder seg lavere over tid.

Utvalget mente imidlertid at dette ikke var noen god forsikring for Norge, og at fondet burde få beholde oljeaksjene som før.

Oljefondet er inne i en rekke oljeselskaper, inkludert Shell, Exxon, Chevron og BP. Alle disse aksjene ville fondet ha solgt seg ut av hvis olje- og gassaksjer ble utelukket fra fondets portefølje.

Overraskende råd fra sentralbanken

Det kom som en bombe på mange da Norges Bank i november 2017 rådet regjeringen til å la Oljefondet få kvitte seg med olje- og gassaksjer.

Oljefondet er nemlig bygget opp nettopp av oljepenger. Ved utgangen av fjoråret var fondet verdt 8.256 milliarder kroner.

Av dette var rundt 3.327 milliarder kroner tilført fra olje- og gassinntekter den norske staten har hatt til overs, mens 3.666 milliarder kroner er tilført i form av avkastning i finansmarkedene, og 1.286 milliarder kroner av verdien skyldes en svak kronekurs.

Miljøvernere jublet da Norges Bank kom med sitt råd i 2017, selv om rådet ikke skyldtes klimahensyn og CO2-utslippene fra oljebransjen, men et syn om at Norge som land er for tungt eksponert mot oljen, slik at Oljefondet ikke burde eie oljeaksjer i tillegg.

Frarådet å kutte oljeaksjer

Etter rådet fra Norges Bank i 2017 satte regjeringen ned et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, som i august 2018 konkluderte med at Oljefondet fortsatt bør eie aksjer i olje- og gassbransjen.

Det å selge Oljefondets oljeaksjer gir nemlig ikke noen god «forsikring» for norsk økonomi mot effekten av et oljeprisfall, ifølge utvalget.

Hvis staten vil redusere risikoen knyttet til varig lavere oljepriser, så er det trolig mer effektivt å selge eierandeler i oljegiganten Equinor eller statens oljefelt på sokkelen, mente utvalget.

– Vi har vel belyst fire-fem muligheter. Av de som virker realistiske og som er en veldig direkte måte å bli kvitt oljerisiko, så er det disse to man da eventuelt bør vurdere nøye, sa Øystein Thøgersen til E24 i august.

Han erkjente likevel at det er politiske utfordringer ved et slikt grep.

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand var derimot uenig med utvalget, og mente at de i for liten grad anerkjenner Norges meget høye eksponering mot olje og gass-sektoren totalt sett.

– Vi har lagt for mange egg i samme kurv, sa Saugestad i august.

Delte meninger

I en høringsrunde i høst var det bare noen få økonomiske fagmiljøer som gikk mot Norges Banks råd og tok til orde for at Oljefondet burde få beholde oljeaksjene sine, inludert Finans Norge og NHH-professor Petter Bjerksund.

En rekke eksperter mente i sine høringsuttalelser at Oljefondet burde gå ut av oljeaksjer, inkludert Statistisk sentralbyrå, som konkluderte med at det er gode grunner til å lytte til rådet fra Norges Bank.

Også instituttleder Espen R. Moen ved BI støtter Norges Banks ønske om å la Oljefondet få selge seg ut av oljeaksjer. Det samme gjør Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, ved Michael Hoel, Steinar Holden og Karine Nyborg.

«Vår vurdering er at Bankens råd om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for SPU fortsatt står faglig meget sterkt», skrev Økonomisk institutt i en høringsuttalelse i høst.

Også økonom Knut Anton Mork ønsker at Oljefondet skal kvitte seg med oljeaksjene. Det samme mener seniorforsker Heidi Rapp Nilsen og professor Beate Sjåfjell, samt Halvor Hoddevik og Bjørn Olav Bakken i Rann rådgivning.

Les mer:
Denne saken er fra minE24.

minE24 er en helt ny måte å oppleve økonominyheter på.

Den gir deg oversikt, holder deg oppdatert og lar deg personalisere nyhetsopplevelsen.

Les mer her , eller bare last ned appen i App Store eller Google Play.