Kværner vinner demonteringskontrakt for Gyda-plattformen

Kværner har sikret seg nok en kontrakt i hundremillionersklassen for å fjerne og gjenvinne gamle installasjoner i Nordsjøen.

Skrevet av Mail redaktion Marius Lorentzen, minE24
Publisert 20 sept. 2019, 12.58
Ressursene på norsk sokkel

Kværner melder at selskapet har blitt tildelt en kontrakt av Allseas for å bistå i arbeidet med å fjerne og demontere Gyda-plattformen og plattformunderstellet for oljeselskapet Repsol som er operatør på feltet.

Hverken Kværner eller Repsol ønsker å opplyse om kontraktsverdien.

Da Kværner fikk kontrakten for å fjerne og gjenvinne BPs Miller-plattform på britisk sokkel i 2017 fikk det norske selskapet betalt om lag 200 millioner kroner for å håndtere 28.000 tonn med plattformdekk og 18.000 tonn med stålunderstell, til sammen 46.000 tonn.

I Gyda-plattformens tilfelle er det snakk om et plattformdekk på 18.000 tonn og et stålunderstell på 11.200 tonn.

Legger man prisen per tonn i Miller-kontrakten til grunn kan man gjøre et grovt estimat som tilsier at Gyda-kontrakten er verdt et sted rundt 125 millioner kroner for Kværner.

På toppen av dette kommer planleggingsarbeid og arbeidet Kværner skal gjøre offshore sammen med Allseas, samt eventuelle pris- og produktivitetsendringer som har skjedd siden den gang.

Satser tungt på fjerning

Demontering og gjenvinning av gamle olje- og gassinstallasjoner er et viktig satsingsområde for Kværner, særlig siden det både på norsk og britisk sokkel er flere aldrende installasjoner som vil nærme seg slutten av levetiden de neste tiårene.

Det var Kværner som i sin tid bygget både understellet og plattformdekket til Gyda før feltet kom i produksjon i 1990. Feltet ligger mellom Ula- og Ekofisk-feltene.

– Kværners avanserte demonteringsanlegg ble etablert allerede for to tiår siden. Siden den gang har vi gjenvunnet en rekke offshoreinstallasjoner, sier Guro Høyaas Løken, direktør for fjerning og marine operasjoner i Kværner, i meldingen.

Hun påpeker at Kværner som regel gjenvinner 98 prosent av alle materialer i en fjerningsprosess, og at selskapet gjennom demontering av gamle plattformer også lærer mye om hvordan man best bygger nye.

Vurderer å gjenbruke plattformen på Vette-feltet

Allseas skal stå for selve transporten av de enorme konstruksjonene fra den sørlige delen av Nordsjøen og inn til land. Kværner får ansvaret for å demontere installasjonene på land og gjenvinne materialene. Dette skal skje på selskapets verft på Stord.

I kontrakten inngår imidlertid preservering av plattformen, slik at Repsol kan gjenbruke understellet og plattformdekket på et annet felt på norsk sokkel i fremtiden. Den beslutningen skal ikke være tatt ennå.

– Vi ser blant annet på gjenbruk av Gyda-plattformen på Vette, i tillegg til at det finnes alternativer utover vår egen portefølje, sier Grethe E. Foldnes, direktør for ekstern kommunikasjon i Repsol Norge til E24.

Vette er et funn sitter på sammen med MVest Energy og Dyas i Nordsjøen, i nærheten av Yme. Funnet har ligget mange år i påvente av en utbygging og det er så langt funnet rundt 60 millioner fat i Vette. I nabolaget ligger også funnene Mackerel og Brisling.

Ifølge Oljedirektoratet skal produksjonen på Gyda avsluttes i år og disponeringsarbeidet av installasjonene skal være ferdig i løpet av 2023.

Repsol er i dag operatør for feltene Gyda, Varg, Blande og Rev, og er også operatør for Yme-feltet som de forsøker å gjenreise etter Talismans byggeskandale for noen år siden.

pressemelding
NewsWeb
newsweb.oslobors.no
Denne saken er fra minE24.

minE24 er en helt ny måte å oppleve økonominyheter på.

Den gir deg oversikt, holder deg oppdatert og lar deg personalisere nyhetsopplevelsen.

Les mer her , eller bare last ned appen i App Store eller Google Play.