Seismikkselskapet: For tidlig å friskmelde markedet

Skrevet av Mail redaktion Anders Park Framstad, minE24
Publisert 01 febr. 2018, 15.55
Kvartalsrapporter

– Vi ønsker ikke å overselge tilstanden. Nedturen har vært lang og tung og vanskelig, og vi har jo trodd at vi har sett lys i enden av tunnelen før. Så vi har lært av det, holder igjen litt og planlegger konservativt. Vi tar det markedet som kommer, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i Petroleum Geo-Services til E24.

Torsdag runder selskapet av et krevende 2017 med kombinert fjerdekvartalspresentasjon og kapitalmarkedsdag i Oslo.

Seismikk var blant de første sektorene som merket aktivitetsfall da oljeprisen stupte i andre halvdel av 2014, og har siden gått gjennom noen turbulente år.

Nå har imidlertid oljeprisen kommet opp, og PGS peker selv på flere positive utviklingstrekk som kan drive frem mer arbeid for selskapet.

Deriblant økt global etterspørsel etter olje og gass, lavere produksjon fra eksisterende felter, etterslepp i leteinvesteringene og bedre økonomi hos kundene.

bakgrunn
Dobling for PGS
e24.no

Risiko på oppsiden

Pedersen mener imidlertid at det er for tidlig å friskmelde markedet.

– Vi er ganske optimistiske på trenden og tror at markedet vil bedre seg i løpet av 2018. Men vi vil gjerne se det på ordentlig, signere kontrakter på høyere priser og få inn inntekten, før vi er mer konkrete på det. Så foreløpig planlegger vi for et flatt markedet. Men det er klart at risikoen ligger på oppsiden, sier han.

PGS vil dermed fokusere på kostnadskontroll og kontantstrøm i året vi nå har gått inn i.

Allerede har de tatt flere grep på kostnadssiden, blant annet gjennom å stille virksomheten innen elektromagnetisk leting i ro. Organisasjonen er slanket og selskapet har ingen nye skip til bestilling.

Selskapets beregninger viser at de med tilsvarende inntekter i 2018 som i 2017 vil kunne generere positiv kontantstrøm, etter gjeldsbetjening.

Dersom inntektene stiger med fem prosent, kan kontantstrømmen i 2018 nå et tresifret antall millioner dollar.

Men dersom inntektene faller med fem prosent, vil kontantstrømmen kunne bli negativ hvis man også regner inn de forventede reorganiseringskostnadene som påløper i år.

– Stadig forbedring

De vanskelige tidene i seismikk har forårsaket noen positive følger for PGS. Flere skip har forsvunnet i opplag, og tidligere i år ble det kjent at giganten Schlumberger, som har tilbudt seismikktjenester både på land og til havs gjennom datteren Western Geco, takker for seg.

Pedersen ser en tiltagende innstramming i markedsbalansen.

– Det er stadig forbedring, fordi flere og flere skip går ut. Det begynner å nærme seg et balansert marked, i hvert fall deler av året. Så blir det spennende å se, også for sommersesongen. Vi lever med såpass korte horisonter at det er for tidlig å si hvor trangt det blir når vi kommer inn i andre kvartal, sier han.

I det globale seismikkmarkedet er det nå én region som skiller seg ut i spesielt positiv forstand.

– Det som ser spesielt sterkt ut, er Brasil. Det er det store lyspunktet i leteverdenen. Positive bevegelser fra myndighetene gjør at alle de store oljeselskapene strømmer til Brasil, og da kjøper de dataene våre, sier Pedersen.

Han nevner også Malaysia som «en liten outsider», og beskriver Nordsjøen og den kanadiske sokkelen som gode markeder for selskapet.

Vil ikke kjøpe stål

Under kapitalmarkedsdagen ble det stilt spørsmål om PGS vil være interessert i Western Geco-skipene, dersom disse blir tilgjengelige for en billig penge. Pedersen virker imidlertid ikke veldig kjøpekåt.

– Vi kommer til å stå på at vi ikke bruker vår kontantstrøm til å kjøpe opp stål, det er åpenbart. Men så finnes det mange måter å strukturere sånt på. Det er vår jobb å følge med på denne typen ting, så det må vi bare gjøre, men om vi kommer til å ta en rolle eller ikke gjenstår å se, sier han.

Én av grunnene til at PGS ønsker å fokusere på kontantstrømmen nå, er at selskapet har større låneforfall i 2020 og 2021. Dette skyldes ikke minst at selskapet refinansierte for et drøyt år siden, og da skjøv på låneforfall.

– Vi har ganske god tid på dette. Det viktige nå er å etablere en finansiell grunnmur og positiv kontantstrøm, og da løser det seg av seg selv så lenge man har normale finansmarkeder, sier Pedersen om forfallene.

Mer enn doblet driftsresultatet

PGS driftsinntekter ble 235,9 millioner dollar gjennom fjorårets tre siste måneder, opp fra 154,1 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 122,8 millioner, hvilket er en økning fra 53,1 millioner i fjerde kvartal 2016.

Selskapet gjør av- og nedskrivninger på 121,6 millioner dollar i perioden, hvorav 14,2 millioner er nedskrivninger av multiklientbiblioteket. Det sistnevnte er relatert til at undersøkelser har gjort det svakere enn ventet.

Dette bidrar til en negativ bunnlinje på 194,8 millioner dollar, en forverring fra minus 156,1 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

Ordreboken sto på 135 millioner dollar ved utgangen av 2017. Dette er en nedgang fra 167 millioner dollar i per 30. september og 215 millioner året i forveien.

PGS leverer bedre på topplinjen enn analytikerne hadde sett for seg, men skuffer på bunnlinjen.

Det var på forhånd ventet et brutto driftsresultat på 106 millioner dollar av inntekter på 218 millioner dollar, ifølge SME Direkt.

Resultatet etter skatt var ventet å bli negativt med 95,8 millioner dollar.

Les også:
Denne saken er fra minE24.

minE24 er en helt ny måte å oppleve økonominyheter på.

Den gir deg oversikt, holder deg oppdatert og lar deg personalisere nyhetsopplevelsen.

Les mer her , eller bare last ned appen i App Store eller Google Play.