Yara og Ørsted satser på grønt hydrogen i Nederland

Gjødselprodusenten Yara skal produsere grønt hydrogen i Nederland med strøm fra havvindkjempen Ørsted. Det skal erstatte fossilbasert hydrogen.

Skrevet av Mail redaktion Kjetil Malkenes Hovland, minE24
Publisert 05 okt. 2020, 08.40
Grønn teknologi

Det kommer frem i en melding fra Yara mandag.

Yara bruker i dag hydrogen produsert med fossil energi i sitt anlegg i nederlandske Sluiskil, som produserer ammoniakk.

Slike prosesser fører til utslipp av klimagassen CO₂. Yara-konsernet slapp i fjor ut totalt 17,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, noe som tilsvarer en tredjedel av Norges samlede utslipp.

Nå skal selskapet erstatte noe av det fossilbaserte hydrogenet med hydrogen som i stedet er splittet ut fra vann. Dette skjer gjennom elektrolyse, hvor det brukes fornybar energi i prosessen.

Den rene kraften skal komme fra Ørsteds nye gigantiske havvindanlegg Borssele 1 og 2 utenfor Nederland, som er blant verdens største. Samlet kapasitet her blir 752 megawatt.

Elektrolyseanlegget i Sluiskil blir på 100 megawatt i første omgang. Det vil si at kraftforbruket kan bli på opptil 0,88 terawattimer årlig, hvis det går for fullt året rundt.

Yaras plan er å produsere rundt 75.000 tonn grønn ammoniakk årlig på anlegget, noe som tilsvarer rundt ti prosent av kapasiteten på en av Yaras ammoniakkfabrikker i Sluiskil.

– Betydelig mye dyrere

Målet er å ta en investeringsbeslutning for prosjektet i årsskiftet 2021–2022, og at det skal være i drift i årsskiftet 2024–2025. Men da må selskapene klare å skaffe offentlig støtte, og nytt regelverk må på plass.

«Hydrogen produsert fra fornybar energi byr på et utslippsfritt alternativ til fossilbasert hydrogen, men er i dag betydelig mye dyrere», skriver Yara i meldingen.

«Det å redusere forskjellen i kostnader tar tid, og er avhengig av offentlig støtte for å støtte opp under private investeringer i storskalaproduksjon av fornybart hydrogen og ammoniakk», skriver Yara.

Med grønn ammoniakk kan Yara produsere gjødsel uten utslipp. Det kan også bidra til grønn skipsfart. Equinor og rederiet Eidesvik presenterte tidligere i år planer om å konvertere supplyskipet «Viking Energy» til å gå på ammoniakk.

– Grønn ammoniakk kan bli sentral for å muliggjøre bærekraftig matproduksjon, og i tillegg vokser dette frem som den mest lovende karbonnøytrale energibæreren for flere typer energibruk, som avkarbonisert drivstoff i shipping, sier Yara-direktør Terje Knutsen.

Nederland i god posisjon

Selskapene påpeker at Nederland er godt posisjonert til å ta en ledende posisjon i å kutte utslipp i tungindustrien. Landet har rikelig med havvindressurser i Nordsjøen, og har mye hydrogenforbruk i kystområdene.

Dette kan skape ny økonomisk aktivitet og jobber, påpeker selskapene. De peker på at lokale aktører i Nederland har snakket om 3–4 gigawatt elektrolysekapasitet for grønt hydrogen frem mot 2030.

– Med den rette støtten kan Yara og Ørsteds felles flaggskip ikke bare kutte CO2-utslippene betydelig, men også bidra til å modne denne teknologien for videre avkarbonisering av europeisk industri, sier Ørsted-direktør Martin Neubert.

Denne saken er fra minE24.

minE24 er en helt ny måte å oppleve økonominyheter på.

Den gir deg oversikt, holder deg oppdatert og lar deg personalisere nyhetsopplevelsen.

Les mer her , eller bare last ned appen i App Store eller Google Play.